April 9, 2016

TABAYYUN DALAM MENYEBARKAN BERITA

Tabayyun adalah meneliti berita dengan cermat, dengan pelan-pelan, dengan lembut, tidak  tergesa-gesa menghukumi perkara dan tidak meremehkan urusan, sehingga menghasilkan  keputusan yang jelas dan benar (Fathhul […]