January 16, 2017

KENALI FITNAH SYAHWAT DAN SUBHAT

Pada hakekatnya manusia mengaharapkan kebaikan dan kebahagia, tidak ada manusia yang dilahirkan dimuka bumi ini kemudia berangan-angan ingin menjadi orang sengsara, sakit-sakitan, miski, dan tersiksa disunia […]