10 NASEHAT BUAT PEMIMPIN

Islam tidak alergi dengan kepemimpinan(politic) yang diistilahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khalifah seorang yang diberikan amanah untuk mengurusi kondisi umat. Saat pemimpin yang telah dipilih oleh kaum muslimin maka kewajiban seseorang untuk senantiasa mentaati dan mengikuti semua undang undang yang telah dibuat selama tidak bertentangan dan melawan hukum Allah dan RasulNya.

Dan berikut kami paparkan 10 nasehat dan perkataan para ulama tentang ancaman bagi pemimpin yang berbuat kedzoliman;

1. قال عمر بن عبد العزيز: “أصل الرخاء العدل وأصل الشدة الجور” – (كتاب المنتخب عن مختار الحكم والأثر، صفحة 137)
Umar bin Abdul Aziz berkata: “Asal dari kemakmuran adalah keadilan dan asal dari kesengsaraan adalah kezaliman.”

2. قال الحسن البصري: “لا تظلموا الناس فتدعوا دعوتهم عليكم وإنها لا تردّ” – (كتاب الصدقات لابن أبي شيبة، صفحة 441)
Hasan Al-Basri berkata: “Janganlah kalian menzalimi manusia, sehingga doa mereka menjadi senjata bagi kalian, dan sungguh tidak akan ditolak.”

3. قال عمر بن عبد العزيز: “لو أن كلبا أهلك بني أدم مثلما يأكل الظالم لأهلكه الناس أجمعون” – (كتاب الرياض النضرة في أخبار القرن الثاني عشر، صفحة 101)
Terjemahan: Umar bin Abdul Aziz berkata: “Jika anjing membinasakan anak-anak Adam sebagaimana yang dilakukan oleh orang zalim, niscaya manusia akan membinasakan anjing itu.”

4. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: “من أراد الله به خيرا جعله في طاعة السلطان ومن أراد الله به شرا جعله في معارضته” – (كتاب الزهد لابن أبي داود، صفحة 111)
Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata: “Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Dia akan menjadikannya taat kepada penguasa, dan barangsiapa yang Allah menghendaki keburukan baginya, Dia akan menjadikannya berlawanan dengan penguasa.”

5. قال الحسن البصري: “ما رأيت شيئا أنقض للخلق من جور” – (كتاب التوحيد لابن محمد بن عبد الوهاب، صفحة 122)
Terjemahan: Hasan Al-Basri berkata: “Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih merusak bagi masyarakat daripada kezaliman.”

6. قال الفضيل بن عياض: “لا تصلح حال أمة بينا وبين السلطان إلا بالزهد عن الدنيا ومعرفة الله” – (كتاب الزهد لابن أبي داود، صفحة 111)
Fudhail bin ‘Iyad berkata: “Tidak akan diperbaiki keadaan umat kita dengan penguasa kecuali dengan zuhud terhadap dunia dan mengenal Allah.”

7. قال عمر بن عبد العزيز: “اللهم إني لا أحب الدنيا لكني أحب أن أجري فيها حقا لا أجده إلا عندك” – (كتاب المنتخب عن مختار الحكم والأثر، صفحة 198)
Umar bin Abdul Aziz berkata: “Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mencintai dunia, tapi aku mencintai untuk menjalankan hak di dalamnya yang aku tidak dapat menemukannya kecuali di sisi-Mu.”

8. قال معاوية بن قرة: “الذي يأمر الناس بطاعة الله تعالى فلا تطيعه في معصية الله ومن يأمرك بمعصية الله فلا تطعه” – (كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة، صفحة 97)
Mu’awiyah bin Qurrah berkata: “Barangsiapa memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, maka janganlah kau taat kepadanya dalam maksiat kepada Allah. Dan barangsiapa memerintahkanmu untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah kau taat kepadanya.”

9. قال مالك بن دينار: “إن كان يحسن الظن في الأئمة فكيف يحسن الظن فيمن أخذ مقامهم” – (كتاب المنتخب عن مختار الحكم والأثر، صفحة 137)
Malik bin Dinar berkata: “Jika kita harus berprasangka baik terhadap para pemimpin, maka bagaimana kita bisa berprasangka baik terhadap mereka yang menggantikan posisi mereka?”

10. قال سفيان الثوري: “لو أن قلوبنا صافية لظهرت أقوالنا” – (كتاب الزهد لابن أبي داود، صفحة 110)
Sufyan Ath-Thawri berkata: “Seandainya hati kita bersih, maka akan terlihat perkataan kita.”

Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana setiap pemimpin kaum muslimin ketika mereka berbuat kebaikan atau mereka perbuat kedholiman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *